Emotionele intelligentie: de sleutel voor succesvol en effectief leiderschap

17/8/2023

Als ondernemer ben je een gedreven en gemotiveerd persoon, je hebt een innerlijke gedrevenheid om te slagen. Je kan als ondernemer niet voorbijgaan aan de vaardigheden die nodig zijn om je emoties te beheersen en goed met anderen om te gaan. Alles draait om relaties en emotionele intelligentie (EI) is de nummer één vaardigheid die je nodig hebt om een goede relatie te kunnen opbouwen met je team en je klanten. Dankzij EI kun jij je zakelijk succes stimuleren. 

Hoe kun je je eigen emotionele intelligentie verbeteren?

Helaas, er is geen magische formule, het is net als trainen in de sportschool - hoe meer je het doet, hoe beter je zal worden.

Hier zijn een paar suggesties, die gemakkelijk zijn, en je kunt er vandaag nog mee beginnen!

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie is het vermogen om zich bewust te zijn van zijn emoties, deze te beheersen en te uiten, en op een verstandige en empathische manier om te gaan met interpersoonlijke relaties.

  • Het concept van emotionele intelligentie (EI) of emotioneel quotiënt (EQ) verscheen voor het eerst in een publicatie van Michael Beldoch in 1964. 
  • Een echt model van EI werd echter in 1990 bedacht door John D. Mayer en Peter Salovey
  • Later werd de term populair door het boek van Daniel Goleman uit 1995 getiteld "Emotionele Intelligentie - Waarom het er meer toe kan doen dan IQ." 

"De meest effectieve leiders lijken allemaal op één cruciaal punt op elkaar: Ze hebben allemaal een hoge mate van wat bekend is geworden als emotionele intelligentie. Het is niet zo dat IQ en technische vaardigheden irrelevant zijn. Ze doen er wel toe, maar...ze zijn de instapvereisten voor leidinggevende posities." - Daniel Goleman

Personen met een hogere EI zijn in staat emoties te beheersen en ze te gebruiken om het denken te vergemakkelijken, te begrijpen, en zelfs de emoties van anderen te kunnen waarnemen. 

Als we aan ondernemers denken, geeft deze vaardigheid juist een buitengewoon voordeel, omdat het de sleutel is tot meer succes. Maar om doeltreffend te worden, moet een ondernemer leren hoe hij zijn emoties kan beheersen, waarnemen en beheren om relaties en situaties positief en constructief te beïnvloeden. 

"Mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je deed, maar mensen zullen nooit vergeten hoe je hen liet voelen." - Maya Angelou

Leuk weetje: Wist je dat je niet de slimste persoon in de wereld hoeft te zijn om het meest succesvol te zijn? Sterker nog, mensen met een gemiddeld IQ presteren vaak beter op de werkvloer dan mensen met een hoog IQ.

EI en ondernemerschap

Emotionele intelligentie is de laatste jaren opgedoken als de "geheime saus" van succes in het bedrijfsleven en de startup-wereld. Het is ook een kwaliteit waar veel investeerders tegenwoordig naar op zoek zijn.

Ondernemers met een hoge EI kunnen empathie, probleemoplossend vermogen en sociale vaardigheden gebruiken om met oplossingen te komen, sterke relaties te creëren, en uiteindelijk mensen voor zich te winnen.

Als je je niet kunt identificeren met de emoties van anderen, is communicatie moeilijker en over het algemeen minder effectief. Effectieve communicatie is super belangrijk om relaties op te kunnen bouwen en je netwerk te vergroten. Daarbij zijn mensen met een hoge EI doorgaans goed in het beheersen van hun eigen emoties en ze helpen anderen bij het beheersen van hun emoties. Ze kunnen zich namelijk goed plaatsen in de schoenen van iemand anders, ze zien de uitdagingen vanuit verschillende perspectieven - dit kan handig zijn bij het oplossen van problemen voor hun team en klanten.

De vier componenten van EI

Er zijn verschillende tests die je kan doen om te zien hoe je emotionele intelligentie is gesteld, maar het komt erop neer hoe gedreven je bent in de vier kerncomponenten van EI:

Zelfbewustzijn

Dit is essentieel voor alles wat je doet als ondernemer. Het geeft vorm aan hoe je je tijd en middelen besteedt. Het is het vermogen om de sterke en zwakke punten van je teamgenoten te begrijpen - het helpt je ook duidelijk te zien waar je grootste zwakheden liggen zodat je mensen kan inhuren die jou en je specifieke vaardigheden aanvullen. Het is niet genoeg om een emotie te herkennen, je moet emoties kunnen begrijpen, hoe ze beslissingen beïnvloeden en hoe ze een positieve of negatieve invloed hebben op het bedrijf. Door het herkennen van je emoties als ondernemer, zal je indirect de prestaties van je team beïnvloeden. 

Durf ook vragen naar feedback, want het is een goede methode om de prestaties van jou als een ondernemer te evalueren en inzicht te krijgen in je gedrag en hoe je in het bedrijf wordt gezien.

Zelfmanagement

Zelfmanagement verwijst naar je vermogen om met emoties om te gaan, vooral in stressvolle en dubbelzinnige situaties, met behoud van een positieve instelling. Reguleren en reageren zijn twee van de belangrijkste factoren in deze hele vergelijking. Hoewel nadenken en reflecteren alvorens te reageren in bepaalde omstandigheden moeilijk kan zijn, is het leren beheersen van emoties de moeite waard om een goede sfeer in het team te handhaven.

Sociaal bewustzijn

Dit onderdeel verwijst naar het vermogen om de emoties van anderen te lezen en te interpreteren en op een positieve manier met hen om te gaan.  Door empathie kunnen ondernemers immers de gevoelens en percepties van medewerkers begrijpen, met een duidelijke en doeltreffende communicatie. 

Empathie is een sleutelelement in het ondernemerschap; een ondernemer met een sterk empathisch vermogen zou dan ook beter presteren op het vlak van betrokkenheid, coaching en besluitvorming. Empathie is een grote steun voor het team, maar ook voor de individuele prestaties van de ondernemer.

Communicatie is niet altijd alleen wat je zegt, in veel gevallen is het de manier waarop je het zegt net zo belangrijk. En als je een hoge emotionele intelligentie bezit, leer je hoe je dingen moet zeggen op een manier die mensen in beweging brengt en tot actie aanzet.

Relatiebeheer

Dit is het vermogen om anderen te beïnvloeden, te coachen, te begeleiden naar optimale conflictoplossing en doelgericht gedrag. Het identificeren en eerlijk bespreken van problemen kan helpen bij het oplossen van conflicten en het creëren van een vredige en rustige sfeer op het werkvloer. Mensen met een hoog niveau van emotionele intelligentie vinden het gemakkelijk om relaties op te bouwen en solide connecties te smeden binnen hun bedrijfstak. De sleutel tot succes is om je tijd en energie verstandig te besteden. Als het op netwerken aankomt, is de kwaliteit van de contacten veel belangrijker dan de kwantiteit. Onthoud dit (en ga niet te ver).

Kortom, bewust worden van zichzelf, zich bewust zijn van de emoties van anderen, in staat zijn de eigen emoties te beheersen en tegelijkertijd de emoties van anderen te beïnvloeden en te beheersen, zijn de noodzakelijke vaardigheden die een ondernemer emotioneel intelligent maken.

Hoe kun je jouw eigen emotionele intelligentie verbeteren?

Lezen, lezen en nog eens lezen!

Lezen over het succes dat anderen hebben gehad kan je laten zien welke stappen je moet nemen om je doelen te bereiken. Zo zie je verschillende aanpakken, onderhandelingen en beslissingen die mensen genomen hebben. 

Wist je dat meer dan 90% van de top performers hebben een bovengemiddelde emotionele intelligentie?

Luister en oefen empathie (elke dag!)

Ja hoor, je kan empathie oefenen. Tijdens gesprekken met iedereen, van collega's, vrienden en familie - kan je empathie oefenen. Luister echt naar wat er gezegd wordt en doe een stapje terug om na te denken over wat zij misschien denken en voelen. Luister niet alleen naar wat ze zeggen, maar ook naar hun stem, lichaamstaal en oogcontact. Dit vergt wat tijd en energie, maar het zal zeker de moeite waard zijn!

Praat met je mentor

Een van de moeilijkste aspecten van het verbeteren van je EI, is het meten van je vooruitgang. Je kan hiervoor praten met een mentor/coach/counsellor, zij kunnen je namelijk benchmarks geven en ze kunnen beoordelen hoe je het voortdurend doet. Als je iemand aan je zijde hebt, zul je sneller slagen.

En als laatst, wees NOOIT bang om hulp te vragen

Het ontwikkelen van EI kan een uitdaging zijn, maar in teamverband kunnen we altijd meer bereiken.

Conclusie? Als ondernemer is het hebben van emotionele intelligentie als een geheime superkracht. Niet iedere ondernemer heeft een hoge emotionele intelligentie, maar degenen die dat wel hebben, hebben de neiging succesvoller te zijn. Als je werkt aan het worden van een meer veelzijdige ondernemer, oprichter of zakelijk leider, werk dan proactief aan het versterken van je intelligentie op dit gebied. Het zal jou en iedereen om je heen enorm ten goede komen.